Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Edyty, Kamili i Cypriana
poniedziałek, 16 Wrzesień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

.

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

 

Na terenie Gminy Świeszyno znajdują się działki, które uzyskały decyzje warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości znajdują się w miejscowości Niedalino, Chałupy.

Powierzchnia działek w miejscowości Niedalino, obręb Niedalino:

- nr 64/1 do 64/6 powierzchnia od 0,0704 ha do 0,0873 ha;

mapa

- nr 20/13 do 20/22 powierzchnia od 0,0851 ha do 0,1305 ha.

mapa

Powierzchnia działek w miejscowości Chałupy, obręb Świeszyno:

- nr 202/21 powierzchnia 0,1413 ha;

mapa

- nr 202/23 powierzchnia 0,1580  ha.

mapa

 

Tereny pod działalność oświatową

Działka nr 106/10, obręb Konikowo o powierzchni 0,4812 ha objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXXVII/341/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla działek nr 106/3 i 106/8 w obrębie ewidencyjnym Konikowo.

mapa

Zgodnie z zapisami wymieniony teren oznaczony jako 2UO/U – teren zabudowy usług oświatowych z dopuszczeniem innej zabudowy usługowej.