Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Gmina Świeszyno w dniu 26 czerwca 2019 r. podpisała porozumienie partnerskie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Sytemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”. W ramach programu „Region dla Rodziny” realizowane będą na terenie Gminy Świeszyno dwa następujące zadania:

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora.

Zachodniopomorską Kartę Rodziny i Zachodniopomorską Kartą Seniora objęte
są rodziny z minimum dwojgiem dzieci oraz osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Karty umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

 

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;

c) rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

 Wniosek o Zachodniopomorską Kartę Rodziny >>>kliknij tutaj<<<

Wzór karty :

 karta rodziny

 

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
60 lat
. Karty wydawane są bezpłatnie.

 

Wniosek o Zachodniopomorską Kartę Seniora >>>kliknij tutaj<<<

Wzór karty :

 karta seniora

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

 

Regulamin Zachodniopomorskiej Karty Rodziny>>>kliknij tutaj<<<

 Regulamin Zachodniopomorskiej Karty Seniora>>>kliknij tutaj<<<

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: tel. 91 42 53 609 lub e-mail: rodzina@wzp.pl

  1. Urząd Gminy Świeszyno: tel. 94 31 60 146 lub e-mail: k.kuszczak@swieszyno.pl