Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wójt

Wójt Gminy Świeszyno – Ewa Korczak

Wójt Gminy Świeszyno

 

 Tel.: 94 3160121

e-mail: e.korczak@swieszyno.pl

Pokój nr 3 

 

Wójt przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

kliknij tutaj aby sprawdzić 

 

 Szanowni Państwo,

Urodziłam się w Pile, w województwie Wielkopolskim. Mieszkam w Niekłonicach w Gminie Świeszyno. Wraz z mężem mamy dwoje samodzielnych, dorosłych dzieci oraz troje wnucząt.

Jestem ekonomistką. Ukończyłam studia podyplomowe: prawo administracyjne i samorządowe (Uniwersytet Szczeciński), organizacja pomocy społecznej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz Kurs Mediatora sądowego w sprawach karnych i karnych z udziałem nieletnich, cywilnych i rodzinnych (Szkoła Socjoterapii w Koszalinie).

Zawodowe życie związałam z pracą w administracji rządowej i samorządowej. Na początku w Urzędzie Wojewódzkim w Pile, następnie w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Starostwie Powiatowym oraz Gminie Świeszyno.

Moje kontakty ze współpracownikami oraz osobami załatwiającymi różne urzędowe sprawy nacechowane były zawsze uprzejmością, zrozumieniem i empatią. Każdy człowiek był i jest dla mnie ważny.

W naszej Gminie potrzeba ludzi potrafiących łączyć nasze społeczeństwo wokół realnych celów oraz skutecznie zabiegać o naszą Małą Ojczyznę, ludzi kompetentnych i zarazem z empatią odnoszących się do problemów mieszkańców, ludzi budujących wspólną przyszłość opartą na wartościach etycznych, moralnych, historycznych i kulturowych. Taka właśnie jestem - potrafię łączyć w imię wspólnego dobra, wspólnego interesu społecznego.

Nasza Gmina potrzebuje nowego, racjonalnego spojrzenia na przyszłość, solidnej i odpowiedzialnej grupy fachowców, która pozwoli zdynamizować rozwój naszych wsi a dzieciom, młodzieży i pozostałym mieszkańcom dać poczucie bezpieczeństwa, szansę pracy i rozwoju.

Do moich priorytetów zaliczam:
Dynamizację procesów rozbudowy infrastruktury drogowej, komunalnej i turystycznej, stworzenie dogodnych warunków do zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw, edukację, kulturę, sport i turystykę oraz ochronę zdrowia i naszego środowiska a także ochronę najuboższych.

Z wyrazami szacunku
Ewa Korczak