Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Piotra, Marianny i Marzeny
piątek, 02 czerwiec 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności(ZK)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju

    Andrzej Michalski

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna94 3419660 530 447 865

zk@swieszyno.pl

Świeszyno 15
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obronności należy:

 1.  Planowanie obronne.
 2.  Organizacja systemu kierowania obronnością w gminie w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania.
 3.  Przygotowanie gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych w szczególności akcji kurierskiej.
 4.  Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
 5.  Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS).
 6.  Realizacja zadań reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 7.  Ustalanie żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 8.  Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności, w szczególności prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 9.  Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
 10. Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego.
 11. Kontrola wykonywania zadań obronnych.
 12. Planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej.
 13. Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy.
 14. Nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności.
 15. Prowadzenie szkoleń oraz doraźnych kontroli okresowych treningów zorganizowanych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
 16. Opracowywanie wytycznych szefa obrony cywilnej gminy.
 17. Dokonywanie oceny stanu przygotowania OC i przedstawienia w tym zakresie wyników szefowi OC.
 18. Wykonywanie zadań w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC.
 19. Zapewnienie ochrony publicznym ujęciom i urządzeniom wodnym przed środkami rażenia oraz przygotowanie planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
 20. Przygotowanie planów ewakuacji ludności i organizowanie ich przebiegu oraz systemu ukryć i zaopatrzenia.
 21. Gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochrony dla formacji OC i ludności oraz wyposażenie formacji OC w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, aparaturę do wykrywania zagrożeń.
 22. Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych.
 23. Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby OC: zarządzenia kryzysowego oraz współdziałanie z centrum zarządzenia kryzysowego organów administracji publicznej.