Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Benedykta, Mikołaja i Marzanny
czwartek, 21 marzec 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Sekretarz

Sekretarzem Gminy Świeszyno jest pani Irena Czenko

Tel.: 94 3160 122
e-mail: i.czenko@swieszyno.pl
Pokój nr 3

Przyjmuje interesantów w godzinach:

 kliknij tutaj aby sprawdzić 

 

Sekretarz w zakresie ustalonym przez wójta organizuje pracę urzędu,  zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.
 
        Do zadań sekretarza należy w szczególności:
 
 • przygotowanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu,
 • nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych wójta i rady,
 • usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,
 • kontrola dyscypliny pracy
 • kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu,
 • nadzór nad bezpieczeństwem,higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie,
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania   interpelacji,skarg i wniosków,
 • organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez  wójta,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio mu podległych,