Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
poniedziałek, 23 Październik 2017

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Sekretarz

Sekretarzem Gminy Świeszyno jest pani Irena Czenko

Tel.: 94 3160 122
e-mail: i.czenko@swieszyno.pl
Pokój nr 3

Przyjmuje interesantów w godzinach:

 kliknij tutaj aby sprawdzić 

 

Sekretarz w zakresie ustalonym przez wójta organizuje pracę urzędu,  zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.
 
        Do zadań sekretarza należy w szczególności:
 
  • przygotowanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu,
  • nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych wójta i rady,
  • usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,
  • kontrola dyscypliny pracy
  • kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu,
  • nadzór nad bezpieczeństwem,higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie,
  • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania   interpelacji,skarg i wniosków,
  • organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami,
  • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez  wójta,
  • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio mu podległych,