Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Edyty, Kamili i Cypriana
poniedziałek, 16 Wrzesień 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Sekretarz

Sekretarzem Gminy Świeszyno jest

Tel.: 94 3160 122
e-mail:
Pokój nr 3

Przyjmuje interesantów w godzinach:

 kliknij tutaj aby sprawdzić 

 ekretarz w zakresie ustalonym przez wójta organizuje pracę urzędu,  zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

 
        Do zadań sekretarza należy w szczególności:
 
 • przygotowanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu,
 • nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych wójta i rady,
 • usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,
 • kontrola dyscypliny pracy,
 • kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu,
 • nadzór nad bezpieczeństwem,higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie,
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez  wójta,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio mu podległych.