Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Dane kontaktowe:

 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Justyna Patyńskastanowisko ds. ochrony środowiska94 3160137

j.patynska@swieszyno.pl

5

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska należy:

1)    prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;

2)    prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw;

3)    opracowywanie pozwoleń i zezwoleń wynikających z przepisów ochrony środowiska;

4)    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych;

5)    realizacja Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym gminy;

6)    realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska;

7)    prowadzenie wykazów wydanych dokumentów z zakresu ochrony środowiska;

8)    przygotowywanie opinii projektów prac geologicznych;

9)    przygotowanie decyzji i opinii wymaganych przy wydawaniu koncesji zgodnie z prawem geologicznym i górniczym;

10) prowadzenie ewidencji pomników przyrody;

11) organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska oraz współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie ochrony środowiska;

12) sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska,

13) zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

14)  prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zwierząt;

15) przygotowanie opracowań i materiałów na potrzeby udziału w konkursach z zakresu ochrony środowiska;

16) sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu,

17) przygotowanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje związane z rozbiórką azbestu;

18) prowadzenie i nadzorowanie oraz uczestnictwo w odbiorach inwestycji realizowanych przez Gminę ramach swojego stanowiska;

19) nadzorowanie i współpraca z właściwymi służbami w zakresie utrzymania terenów zielonych;

20) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i transportu odpadów z terenu gminy;

21) opracowywanie zezwoleń na transport nieczystości ciekłych;

22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla Spółek Wodnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inicjatyw lokalnych.