Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Rekrutacja do Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie Na rok 2020/2021

  1. Prowadzenie żłobka jest zadaniem gminy, dlatego też usługi żłobkowe adresowane są do mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Świeszyno.
  2. Podstawą do rekrutacji do Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie jest Uchwała Rady Gminy w Świeszynie z dnia 28 marca 2019r.

 Terminy rekrutacji:

Od 1- 15 kwietnia 2020r.,- składanie przez rodziców „Kart zgłoszeń” dla dzieci które po raz pierwszy będą uczęszczały do Żłobka.

Rekrutacja dotyczy osób chętnych do wzięcia udziału w Projekcie Regionalnym w Województwie Zachodniopomorskim „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek”.

Regulamin, oraz dokumentacja będzie dostępna na stronie internetowej Żłobka - zlobekkonikowo.pl, w zakładce - rekrutacja/projekt od 1 kwietnia.

Nabór dzieci poza projektem odbywa się w tym samym terminie. Rodzice pobierają „Kartę zgłoszeń” ze strony internetowej żłobka zlobekkonikowo.pl, w zakładce - rekrutacja .

 „Kartę zgłoszeniową” wraz z wymaganymi dokumentami rodzice składają w placówce u dyrektora żłobka, do dnia 15 kwietnia do godz.16.30.

 4. Od 16 - 30 kwietnia 2020r., weryfikacja „Kart zgłoszeniowych” i wymaganej dokumentacji przez Komisję rekrutacyjną.

 5. 20 maja 2020 r., ogłoszenie wyników naboru w żłobku Gminnym w Konikowie. Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w żłobku o godz. 14.00. Do dnia 31 maja 2020r., rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia do żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Potwierdzenia można dokonać osobiście w biurze dyrektora żłobka lub telefonicznie. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka.

 JEŻELI KTÓRYŚ Z PODANYCH TERMINÓW REKRUTACJI PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY, WÓWCZAS TERMIN TEN ULEGA PRZENIESIENIU NA PIERWSZY DZIEŃ ROBOCZY.