Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Janusza, Marii i Reginy
czwartek, 21 Listopad 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Podsumowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015r.

W roku 2015 na terenie Gminy Świeszyno prowadzono inwestycje dotyczące m.in. budowy
i modernizacji dróg, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czy też termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Zrealizowano także szereg innych zadań mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zrealizowanych inwestycji w minionym roku.

 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino-Chłopska Kępa – Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino - Czacz Etap I – Inwestycja została rozpoczęta w 2014r. Dnia 05.02.2014r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Realizację zadania zakończono w dniu 27.04.2015r. W ramach zadania wykonana została:

- sieć wodociągowa o łącznej długości 2546,5 m.

- kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 5 170,00m.

- kanalizacja tłoczna o łącznej długości 399,00m.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 042 733,17 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 597 184,00 zł w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świeszynie – Inwestycja została rozpoczęta w 2014r. Zakres robót obejmował min. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piwnicy, ocieplenie stropodachu. Realizację inwestycji zakończono w czerwcu 2015r. Została ona sfinansowana w całości ze środków własnych Gminy – łączny koszt wyniósł 157 259,91 zł.

 

Zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego w czterech miejscowościach gminy Świeszyno – Inwestycja zakończyła się w lipcu 2015r. W ramach zadania zakupiony i zamontowany został sprzęt sportowy (zestaw do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki) w Dunowie i Zegrzu Pomorskim oraz sprzęt rekreacyjny (huśtawka, zjeżdżalnia, bujak, ławki, kosz na śmieci, tablica regulaminowa) w miejscowościach Czaple i Golica. Wartość zadania wyniosła 25 840,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 17 117,29 zł

 

 

 

Wykonanie ogrodzenia i piaskownicy na placu zabaw w m. Golice – Inwestycję rozpoczęto w lipcu 2015r. W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie i piaskownicę na placu zabaw. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 11 590,00 zł. Zadanie zostało wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

 

 

Zagospodarowanie terenu boiska w Bardzlinie – Dnia 09.07.2015r. została podpisana umowa na realizację zadania obejmującego wykonanie boiska do gry w siatkówkę, miejsca ogniskowego wraz z 2 ławkami oraz 1 kosza do piłki koszykowej wraz z placem wyłożonym kostką brukową typu „polbruk”. Całkowity koszt zadania wykonanego w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł 9 155,00 zł.