Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Odtworzenie funkcji społecznych i infrastrukturalnych obszaru Konikowo

żłobek

Projekt pn. „Odtworzenie funkcji społecznych i infrastrukturalnych obszaru Konikowo umożliwiającego powrót mieszkańców na rynek pracy” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0008/19-00 z dnia 9 stycznia 2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 921 160,73 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 514 574,85 zł

Dofinansowanie: 2 284 473,64 zł

W tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 933 016,16 zł

- ze środków budżetu państwa: 351 457,48 zł

Przedmiotem projektu była realizacja inwestycji określonej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022 jako „Odtworzenie funkcji społecznych i infrastrukturalnych obszaru Konikowo umożliwiającego powrót mieszkańców na rynek pracy”.

W ramach projektu został wybudowany żłobek gminny. Wykonano następujący zakres rzeczowy, będący jednocześnie etapami realizacyjnymi:

1. Studium wykonalności

2. Budowa żłobka gminnego, w tym:

- roboty budowlane,

- obiekty liniowe,

- zagospodarowanie terenu,

- roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne wewnętrzne),

3. Promocja projektu.

 

Okres realizacji projektu: 10.07.2018 r. - 30.12.2019 r.

logo

logo