Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Jakuba, Konrada i Magdaleny
czwartek, 01 czerwiec 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Inwestycje planowane przez Gminę Świeszyno w latach 2016-2019

Poniżej przedstawiamy Państwu zadania inwestycyjne, które Gmina zamierza realizować w najbliższych latach. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz możliwości finansowe Gminy, wybrane zostały w dużej mierze przedsięwzięcia, których wykonanie możliwe jest przy udziale środków zewnętrznych z różnego rodzaju programów pomocowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno – aglomeracja Koszalin -Zakres zadania obejmie:

 • sieć wodno-kanalizacyjną Niedalino – Czacz;

 • sieć wodno-kanalizacyjną Chłopska Kępa – Strzekęcino – Świeszyno;

 • modernizację, remont i przebudowę przepompowni ścieków P1 Konikowo, P1 Niekłonice, P2 Konikowo;

 • rozbudowę stacji wodociągowej w Czersku Koszalińskim.

 Koszt całkowity przedsięwzięcia szacuje się na 6 500 000,00 zł.Gmina planuje w maju 2016 r. złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice – Przebudową objęte zostaną ul. Jagodowa, Truskawkowa i Brzoskwiniowa w Niekłonicach o łącznej długości 1,28 km. Szacunkowy koszt zadania to 1 840 855,42 zł z czego połowę stanowić będzie dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

 

 

 

 

Przebudowa dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą w Konikowie – Zakres zadania obejmie:

 • przebudowę 2,26 km drogi;

 • budowę kanalizacji deszczowej;

 • budowę oświetlenia ulicznego.

 Koszt całkowity zadania szacowany jest na 3 779 772,60 zł. W styczniu 2016r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 405 069,00zł (63,63%)

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Chałupach wraz z budową kanalizacji deszczowej – W ramach inwestycji przebudowane zostanie 0.23 km drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Koszt całkowity zadania szacowany jest na 466 000,00 zł. W styczniu 2016r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 296 515,00zł (63,63%).

 

 

Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno – Zadanie obejmuje budowę dróg dla rowerów o łącznej długości około 10 km, wzdłuż dróg powiatowych Nr 3530Z Niekłonice-Konikowo, 3529Z Niekłonice-Dunowo, 3523Z Dunowo-stacja kolejowa Dunowo oraz 3532Z Dunowo-Strzekęcino. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 4 400 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w zakresie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WZ 2014-2020.

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Giezkowie – W ramach zadania oprócz budowy samej świetlicy, zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku. Powstanie między innymi bieżnia i siłownia zewnętrzna. Koszt dokumentacji projektowej szacuje się na 60 000,00 zł, natomiast koszt robót budowlanych na 600 000,00 zł.

 

 

 Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w Niekłonicach wzdłuż drogi powiatowej – Zadanie polegać będzie na postawieniu 66 lamp ledowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 3529Z na odcinku 2 259 m. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 490 000,00 zł

 

 

  Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy – Zakres zadania obejmie termomodernizację budynków SP w Konikowie, SP w Dunowie, SP w Zegrzu Pomorskim oraz świetlic wiejskich w Dunowie, Niekłonicach, Strzekęcinie i Niedalinie. Szacunkowy koszt dokumentacji projektowej to 250 000,00 zł.