Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Piotra, Marianny i Marzeny
piątek, 02 czerwiec 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Fundacja Stypendia Świeszyńskie

Uprzejmie informuję, że Fundacja Stypendia Świeszyńskie z dniem 30 kwietnia 2020 roku uległa likwidacji. Dziękujemy wszystkim za lata współpracy. Likwidator: Maria Gontarek.

podziękowaniepodziękowaniepodziękowaniepodziękowanie

 

Ogłoszenie o likwidacji

FUNDACJI STYPENDIA ŚWIESZYŃSKIE

Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 4/2019 Rady Fundacji Stypendia Świeszyńskie z dnia 12.12.2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt. KO.IX NS-REJ.KRS/001784/20/952 z dnia 26.03.2020 wszczęta została likwidacja Fundacji Stypendia Świeszyńskie z siedzibą w Świeszynie (KRS 0000305467).

Na likwidatora wyznaczono panią Marię Gontarek.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w terminie do 24 kwietnia 2020r. na adres e-mail: fundacjastypendiaswieszynskie@wp.pl 
lub na adres rejestrowy Fundacji.

Likwidator:

                                                         Maria Gontarek

 

 

Zasady przyznawania stypendiów i nagród przez Kapitułę Stypendialną Fundacji Stypendia Świeszyńskie uczniom i studentom z Gminy Świeszyno.

1. Kapituła Stypendialna realizując cel Fundacji zawarty w § 5 Statutu przyznaje stypendia oraz nagrody uczniom i studentom zameldowanym w Gminie Świeszyno.
1.1  Stypendia mogą być przyznawane jako jednorazowe lub okresowe.
1.2. Kapituła ustala wysokość oraz okres czasu przyznawania stypendium, uwzględniając możliwości finansowe Fundacji.
1.3. Stypendia i nagrody przyznane przez kapitułę podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji  decyzją w formie uchwały.

2. Stypendia i nagrody mogą być przyznawane za: bardzo dobre wyniki w nauce, działalność społeczną, sukcesy w olimpiadach i konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego, osiągnięcia sportowe kulturalne oraz w innych dziedzinach.
2.1. Stypendia mogą być przyznawane uczniom i studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

3. Kapituła przyznaje stypendia i nagrody na podstawie wniosków zgłoszonych przez Członków Kapituły lub za ich pośrednictwem.

4. Stypendia i nagrody realizuje po  uprzednio wydanej decyzji  Zarząd Fundacji.

5. Stypendia i nagrody za osiągnięcia wręcza się uroczyście.

6. Kapituła może obradować  o ile w Posiedzeniu uczestniczy  co najmniej połowa jej Członków.

7. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.

 

Skład Kapituły Stypendialnej Fundacji Stypendia Świeszyńskie:

1. Cezary Czenko

2. Jacek Marcinkowski

3. Marta Bartos

4. Bogdan Gibczyński

5. Dawid Fuławka

6. Dorota Nitka

7. Joanna Remplewicz

8. Małgorzata Korus

9. Iwona Moszyńska

10. Maria Gontarek

 

Dane kontaktowe:

Fundacja Stypendia Świeszyńskie

76-024 Świeszyno 71

osoba do kontaktu: Maria Gontarek tel.506-237-234

KRS: 0000305467

NIP: 499-056-93-26

konto: 28 8566 0003 0110 9267 5000 0001

bank BBS Darłowo.