Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Konstancji, Alberta i Szymona
wtorek, 18 luty 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Fundacja Stypendia Świeszyńskie

Zasady przyznawania stypendiów i nagród przez Kapitułę Stypendialną Fundacji Stypendia Świeszyńskie uczniom i studentom z Gminy Świeszyno.

1. Kapituła Stypendialna realizując cel Fundacji zawarty w § 5 Statutu przyznaje stypendia oraz nagrody uczniom i studentom zameldowanym w Gminie Świeszyno.
1.1  Stypendia mogą być przyznawane jako jednorazowe lub okresowe.
1.2. Kapituła ustala wysokość oraz okres czasu przyznawania stypendium, uwzględniając możliwości finansowe Fundacji.
1.3. Stypendia i nagrody przyznane przez kapitułę podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji  decyzją w formie uchwały.

2. Stypendia i nagrody mogą być przyznawane za: bardzo dobre wyniki w nauce, działalność społeczną, sukcesy w olimpiadach i konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego, osiągnięcia sportowe kulturalne oraz w innych dziedzinach.
2.1. Stypendia mogą być przyznawane uczniom i studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

3. Kapituła przyznaje stypendia i nagrody na podstawie wniosków zgłoszonych przez Członków Kapituły lub za ich pośrednictwem.

4. Stypendia i nagrody realizuje po  uprzednio wydanej decyzji  Zarząd Fundacji.

5. Stypendia i nagrody za osiągnięcia wręcza się uroczyście.

6. Kapituła może obradować  o ile w Posiedzeniu uczestniczy  co najmniej połowa jej Członków.

7. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.

 

Skład Kapituły Stypendialnej Fundacji Stypendia Świeszyńskie:

1. Cezary Czenko

2. Jacek Marcinkowski

3. Marta Bartos

4. Bogdan Gibczyński

5. Dawid Fuławka

6. Dorota Nitka

7. Joanna Remplewicz

8. Małgorzata Korus

9. Iwona Moszyńska

10. Maria Gontarek

 

Dane kontaktowe:

Fundacja Stypendia Świeszyńskie

76-024 Świeszyno 71

osoba do kontaktu: Maria Gontarek tel.506-237-234

KRS: 0000305467

NIP: 499-056-93-26

konto: 28 8566 0003 0110 9267 5000 0001

bank BBS Darłowo.