Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Piotra, Marianny i Marzeny
piątek, 02 czerwiec 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dowóz uczniów

Dowóz uczniów

Rozkłady jazdy autobusów i busów dowożących uczniów do szkół na terenie Gminy Świeszyno znajdują się na stronach internetowych jednostek oświatowych.

 

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Świeszyno zapewnia niepełnosprawnym uczniom, dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły,  przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Niepełnosprawnych uczniów i dzieci, które są uprawnione do bezpłatnego transportu i opieki należy zgłaszać osobiście w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie Nr 36.

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.)

W przypadku kiedy rodzice zamierzają zapewnić dowożenie niepełnosprawnemu uczniowi /dziecku otrzymują zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka i opiekuna na zasadach wynikających  z Zarządzenia Nr 303/VIII/2020 Wójta Gminy Świeszyno w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

Zarządzenie Nr 303/VIII/2020 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych