Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Piotra, Marianny i Marzeny
piątek, 02 czerwiec 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie” realizowana zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00073-65150-UM1600130/19 z dnia 9 czerwca 2020 r.na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Całkowita wartość projektu:  1 788 566,21 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 454 118,87 zł

Dofinansowanie: 925 254,00 zł

 

Operacja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie wraz z kanalizacją tłoczną do oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie, o łącznej długości 3,581 km.

 

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Sieranie. Dzięki jej realizacji możliwe jest podłączenie do gminnego systemu kanalizacyjnego około 108 mieszkańców.

 

Okres realizacji operacji: lata 2021-2022.