Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
niedziela, 16 czerwiec 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Świadczenie wychowawcze - Rodzina 500+

POMOC PAŃSTWA

W WYCHOWYWANIU DZIECI „RODZINA 500+”

Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

 Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

 
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku drogą elektroniczną lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A informuje, że wnioski na świadczenia wychowawcze będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka od 01.04.2016r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

Dodatkowym dniem przyjmowania wniosków będzie sobota 9 kwietnia 2016r. w godz. od 8 do 14.

Jednocześnie informuje się, że w razie potrzeby będą wydłużane godziny pracy. Informacje będą podane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz GOPS.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 PRZYJMOWANE BĘDĄ

OD 1 SIERPNIA 2018 roku.

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci