Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Aleksandra, Arkadiusza i Mirosława
piątek, 26 luty 2021

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ZaplanujMy Świeszyno - zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej przyszłości gminy

plakat

Rada Gminy Świeszyno podjęła decyzję o sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. dla zachodniego i wschodniego fragmentu Świeszyna oraz wschodniej części Chałup. Dokumenty te będą zawierały m.in. zapisy, które określą, jakie obiekty mogą zostać zbudowane,
a także, gdzie zostają umiejscowione drogi, w którym miejscu znajdzie się park, a gdzie w przyszłości może powstać fabryka czy szkoła. Plany te będą pełniły kluczową rolę w rozwoju Gminy i zarządzaniu jej terenem, a przygotowanie ich razem z Państwem pomoże zapewnić harmonijny i przemyślany rozwój dopasowany do potrzeb mieszkańców Świeszyna.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których pierwszym elementem jest poniższa ankieta:

 

 

https://forms.gle/o56Ed2RJAf32hMYn6

 

mapa 

Dokładne mapy powyższych terenów wraz z podziałem nieruchomości dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Urzędu Gminy:

  1. wschodni fragment Świeszyna i Chałup: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=368915
  2. zachodni fragment Świeszyna: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=368918

Konsultacje realizowane są przez zespół Referatu Inwestycji i Budownictwa Gminy Świeszyno oraz Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ankieta jest dostępna do wypełnienia również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71 oraz Multimedialnym Centrum Kultury "e-Eureka"- Biblioteka Publiczna w Świeszynie, 76-024 Świeszyno 36.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 22 lutego 2021 roku!