Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
poniedziałek, 13 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zakaz palenia śmieci

komin

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Mając na uwadze regulacje prawne, ochronę środowiska, ale przede wszystkim troskę o zdrowie mieszkańców, apelujemy by odpady po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych pojemników lub dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w miejscowości Chałupy 13 B.

Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Podczas spalania odpadów w domowych piecach i kotłowniach wytwarzają się trujące związki chemiczne, które wdychane powodują wiele chorób układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalanie śmieci w   piecach domowych powoduje osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się, popękania komina a w konsekwencji do zaczadzenia oraz pożaru domu.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a więc w instalacjach spełniających wszystkie wymagania określone w przepisach prawa. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.