Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

XXXVI sesji Rady Gminy Świeszyno

Przedstawiamy porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 prowadzonej w trybie zdalnym:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczącego komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
 8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z XXXV sesji Rady Gminy.
 9. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
 10. Plan pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2021 r.
 11.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. Uchwała Nr XXXVI/192/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

 1. Uchwała Nr XXXVI/193/21 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2021 - 2028;

 1. Uchwała Nr XXXVI/194/21 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego;

 1. Uchwała Nr XXXVI/195/21 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dunowie;

 1. Uchwała Nr XXXVI/196/21 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

 1. Uchwała Nr XXXVI/197/21 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie;

 1. Uchwała Nr XXXVI/198/21 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Magnoliowa w Świeszynie;

 1. Uchwała Nr XXXVI/199/21 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

 1.  Zapytania i interpelacje radnych.
 2.  Wnioski i oświadczenia radnych.
 3.  Sprawy organizacyjne.
 4.  Zamknięcie obrad.