Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Piotra, Marianny i Marzeny
wtorek, 02 czerwiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

XVIII sesja Rady Gminy Świeszyno

Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 28 listopada 2019 r. w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna  w Świeszynie o godz. 1000

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Manowo i Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Koszalinie.
 6. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie miedzy sesjami.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie miedzy sesjami.
 8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z XVII sesji Rady Gminy.
 9. Informacja Skarbnika Gminy o realizacji budżetu.
 10. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy.
 11. Wystąpienia obywatelskie.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XVIII/98/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  2. Uchwała Nr XVIII/99/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
  3. Uchwała Nr XVIII/100/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada 2019 r. w Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.,
  4. Uchwała Nr XVIII/101/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  5. Uchwała Nr XVIII102/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.
 1. Zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Zamknięcie obrad.