Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Barbary, Filipa i Krystiana
niedziela, 04 Grudzień 2022

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świeszyno w 2022 r."

W ramach zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świeszyno w 2022 r.",
Gmina Świeszyno przeprowadziła działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest pochodzących z 20 nieruchomości. W efekcie zrealizowanego zadania zmniejszona została
ilość zalegających na terenie Gminy materiałów zawierających azbest o 47,64 Mg i ich negatywne oddziaływanie
na środowisko i zdrowie człowieka.
Uzyskane przez Gminę Świeszyno dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych netto
tj. 7268,88 zł, pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Pozostała kwota zadania pokryta została ze środków budżetu Gminy Świeszyno.