Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Blanki, Edmunda i Natalii
wtorek, 01 Grudzień 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Umarzalne pożyczki dla organizacji pozarządowych

tarcza

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ogłosił nabór wniosków o przyznanie umarzalnych pożyczek dla organizacji pozarządowych, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

O pożyczkę może się ubiegać organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; (Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku) a ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000,00 zł.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000,00 zł, lecz jej wysokość nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym.

Wszelkie niezbędne informacje oraz załączniki znajdziecie Państwo na stronie: https://koszalin.praca.gov.pl/-/12776708-jednorazowa-pozyczka-dla-ngo