Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Jarosława i Marka
czwartek, 25 kwiecień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Taryfy za dostawę wody i odprowadzenie ścieków

Wójt Gminy Świeszyno informuje, że zgodnie z decyzją zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nr SZ.RET.070.4.172.2018.AB z dnia 07.11.2018r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Uchwałą Rady Gminy nr LII/302/18 z dnia 18.07.2018r. w sprawie dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świeszyno, nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na okres trzech lat. Zmiana wchodzi w życie z dniem 05.12.2018 r., zgodnie z poniższą tabelą:

taryfy