Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Damiana, Romana i Izabeli
niedziela, 23 luty 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Szacowanie szkód wywołanych suszą

Informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Świeszyno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy Wójt Gminy Świeszyno wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie zespołu do szacowania szkód.

Zgodnie z siódmym okresem raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku przezInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na terenie Gminy Świeszyno suszą objęte są gleby bardzo podatne na suszę. Susza obejmuje: krzewy owocowe, kukurydzę na kiszonkę, kukurydzę na ziarno, rośliny strączkowe oraz zboża jare.

Mapa podatności gleb na suszę uwzględniająca odpowiednią kategorie gleby dostępna jest na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl./mapa-katerogii/.

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego powinien być wypełniony i niezwłocznie złożony w sekretariacie urzędu właściwego ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej Gminy na terenie, której wystąpiły szkody). Komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód dokonuje szacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód – nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Brak jest możliwości szacowania szkód na podstawie pozostawionego przez producenta rolnego pasa kontrolnego, bowiem komisja może szacować straty tylko i wyłącznie w uprawach pozostających na gruntach.