Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Piotra, Marianny i Marzeny
wtorek, 02 czerwiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Spotkanie z Sołtysami

spotkanie

29 października odbyło się comiesięczne spotkanie z Sołtysami naszej gminy, w którym oprócz Wójt Ewy Korczak uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Koryga, a także Komendant Straży Gminnej Katarzyna Wolin oraz Kierownik Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Marek Brzostko.

Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy gminy oraz poszczególnych sołectw, a także plany dotyczące przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Ponadto Pani Wójt przedstawiła zebranym możliwości aplikowania o środki z Programu „Społecznik”, z którego coraz chętniej korzystają nasze sołectwa i stowarzyszenia.

Końcowym elementem spotkania była informacja Pani Jolanty Górczyńskiej o utworzeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Niekłonicach. Jest to już piąte KGW w naszej gminie. Serdecznie gratulujemy!