Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Piotra, Marianny i Marzeny
piątek, 02 czerwiec 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Rozpoczęcie prac przez Zespół ds. Rewitalizacji

rewitalizacja

Zespół ds. Rewitalizacji złożony między innymi z reprezentantów Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, przedstawicieli oświaty oraz organizacji pozarządowych i osób prywatnych, w dniu 17 maja rozpoczął działania nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022.

Program Rewitalizacji będzie służył do pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej, modernizację infrastruktury technicznej oraz zwiększenie potencjału rozwojowego gminy. Pozwoli on również określić priorytety istniejące na terenie gminy, które wynikają z konieczności zwiększenia jakości życia mieszkańców, poprzez podjęcie działań inwestycyjnych w sferze technicznej. Ponadto realizowane projekty będą koncentrowały się na przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak uzależnienia od alkoholu i wykluczenie społeczne mieszkańców.

Kolejne spotkania zespołu pozwolą na określenie potrzeb związanych z działaniami mającymi na celu odnowę obszaru gminy, a także będą koncentrowały się na działaniach związanych z promocją idei rewitalizacji wśród mieszkańców.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022 opracowywany jest ze środków Unii Europejskiej, które zostały pozyskane przez Urząd Gminy Świeszyno. Uzyskana dotacja wynosi 90% kosztów realizacji zadania.