Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Joanny, Marii i Zuzanny
czwartek, 24 Maj 2018

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński, gm. Świeszyno”

otwarcie

W dniu wczorajszym 13 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Czersku Koszalińskim. Powyższa inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości wody,
a także do dalszego rozwoju infrastruktury w gminie, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy zarówno dla potencjalnych mieszkańców, jak i  inwestorów.

Głównym zadaniem stacji wodociągowej po przeprowadzonej modernizacji będzie:

 • obniżenie zawartości żelaza w wodzie
 • dostarczenie uzdatnionej wody do istniejącej gminnej sieci wodociągowej w odpowiedniej ilości i pod wymaganym ciśnieniem.

Całkowity koszt inwestycji – 1 417 170,31 zł

Pożyczka z WFOŚiGW na kwotę netto 1 152 170,98 zł,

Kwota umorzenia pożyczki (30%) – 345 651,29 zł.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak powitała przybyłych gości:

 • Dyrektora WFOŚiGW ds. Środków Krajowych – Pana Jana Sachsa
 • Prezesa firmy EkoWodrol Sp. Z o.o. Pana Lecha Wojciechowskiego
 • Kierownika Budowy Pana Mareka Budzisza
 • Kierownika Robót Pana Jacka Lehmanna
 • Dyrektora Działu Pana Karola Królaka
 • Inspektora nadzoru sanitarnego Pana Edwarda Brzóskę
 • Inspektora nadzoru elektrycznego Pana Zygmunta Plicha
 • Inspektora nadzoru budowlanego Pana Zdzisława Kłosowicza
 • Radnych, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy w Świeszynie

Po powitaniu, głos zabrał Prezes EkoWodrol Sp. Z o.o. Pan Lech Wojciechowski, który opowiedział
o wykonanej przez jego firmę inwestycji oraz korzyściach płynących z tego projektu dla mieszkańców naszej gminy. Po czy nastąpiło zwiedzanie i podziwianie nowoczesnej technologii zastosowanej podczas realizacji tej inwestycji.

otwarcieotwarcieotwarcieotwarcie