Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Emila, Karoliny i Marii
czwartek, 05 Sierpień 2021

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Projekt NR POWR.02.19.00-00-KP19/18 pt. ¬„LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH"

ma

Gmina Świeszyno przystąpiła do projektu LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 - 2020.

W ramach projektu gmina otrzymała grant w wysokości 50 tys.  zł na realizację wsparcia procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Realizacja projektu obejmuje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno oraz wschodniego fragmentu wsi Chałupy i Świeszyno.

Dofinansowanie projektu jest finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 42 140,00 zł (stanowiące 84,28 % wydatków kwalifikowalnych w projekcie) oraz z budżetu państwa w kwocie 7 860,00 zł (stanowiące 15,72 % wydatków kwalifikowalnych).

logo