Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Andrzeja, Zbysława i Justyny
poniedziałek, 30 Listopad 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Pomoc żywnościowa Caritas

ppakat

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przed nami edycja programu - Podprogram 2019, która trwa od  września 2019 roku do lipca 2020 roku

Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana będzie osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli:

  • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W naszej parafii program będzie realizowany przez Parafialny Zespół Caritas.

Osoby, które chcą otrzymać taką pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedalinie, który wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych. Skierowanie to będzie podstawą do odbioru paczki żywnościowej w Parafialnym Zespole Caritas w Świeszynie, który poinformuje o terminie ich odbioru.