Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ryszarda, Teodora i Romualda
wtorek, 07 luty 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

OGROMNE PIENIĄDZE NA INWESTYCJE DLA GMINY ŚWIESZYNO!

obrazek

Ogłoszone zostały wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Świeszyno złożyła trzy wnioski o dofinansowanie, które obejmują łącznie kilkanaście zadań inwestycyjnych. Wszystkie trzy wnioski otrzymały dofinansowanie!

 

Projekt pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno” obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzym wraz z przepompownią ścieków i przesyłem do m. Chałupy,

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 637 mb. wraz z przepompownią ścieków w m. Niedalino,

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 120 mb w m. Świeszyno,

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 167 mb w m. Niedalino,

- budowę sieci wodociągowej o dł. 1 281 mb. w m. Niekłonice,

- budowę sieci wodociągowej o dł. 564 mb w m. Niedalino.

Koszt całego projektu to 4 383 500,00 zł, w tym dofinansowanie 4 164 325,00 zł (95%)!

 

Projekt pn. Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno” zawiera gruntowne prace związane z modernizacją energetyczną budynków szkół podstawowych w Konikowie, Świeszynie i Zegrzu Pomorskim.

Koszt projektu szacowany jest na 4 950 000,00 zł, a dofinansowanie 4 455 000,00 zł (90%)!

 

Projekt pn. „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeszyno” obejmuje przebudowę pięciu strategicznych dla systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Świeszyno przepompowni ścieków – czterech w m. Niekłonice oraz jednej w m Konikowo

Koszt projektu to 6 840 000,00 zł, przy dofinansowaniu 6 498 000,00 zł (95%)!

 

Łącznie Gmina Świeszyno otrzymała rekordowe 15 117 325,00 zł na strategiczne dla rozwoju gminy inwestycje!

Serdeczne podziękowania za wsparcie i zrozumienie potrzeb naszej gminy kierujemy do Posła ziemi koszalińskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Pawła Szefernakera, który pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji ds. wsparcia Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.