Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Joanny, Marii i Zuzanny
czwartek, 24 Maj 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Nowe zasady wycinki drzew

drzewo

Informujemy, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Jedna z kluczowych zmian dotyczy osób fizycznych planujących usunięcie drzew ze swojej posesji. Właściciel nieruchomości będzie obowiązany dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1)    80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2)    65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
3)    50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenia powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Pracownik Urzędu Gminy w ciągu 21 dni od zgłoszenia dokona oględzin, z których sporządzony zostanie protokół. Następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin w drodze decyzji administracyjnej może zostać wniesiony sprzeciw Organu, co do wycięcia drzewa. Jeśli w terminie 14 dni sprzeciw nie zostanie wniesiony, to właściciel nieruchomości będzie mógł dokonać wycinki.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin wycinka może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Co ważne, jeżeli w terminie 5 lat od dnia przeprowadzenia oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, trzeba będzie ponieść stosowną opłatę za usunięcie drzewa.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Świeszyno tel. 94 316 01 37.