Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Franciszka, Malwiny i Władysława
niedziela, 02 kwiecień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2023 ROKU

Urząd Gminy Świeszyno informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do 100 % kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Realizacja zadania możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami lub posiadaczami obiektów budowlanych są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe.

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami tj.:

a)    aktem notarialnym nieruchomości lub innym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku, gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny posiada więcej niż jedna osoba, należy dołączyć zgodę wszystkich osób na wykonanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,

b)    kolorowymi zdjęciami budynku z widocznym pokryciem zawierającym azbest lub kolorowymi zdjęciami miejsca złożenia materiału zawierającego azbest, z opisem zawierającym dokładny adres,

c)    kopią pozwolenia na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym  w Koszalinie (jeżeli jest wymagane).

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest.

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Planowany termin prowadzenia prac związanych z demontażem, transportem  i utylizacją azbestu – II - III kwartał 2023 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Świeszyno  w terminie do dnia 10.02.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=165355 lub pod nr tel. (94) 316 01 37.