Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Aleksandra, Arkadiusza i Mirosława
piątek, 26 luty 2021

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021-2030

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO INFORMUJE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

„Strategii Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021 – 2030”

 

Na podstawie art. 10f. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz § 4.3 Uchwały Nr XXXIV/181/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021 – 2030, Wójt Gminy Świeszyno informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świeszyno, dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021 – 2030”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Świeszyno.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej, poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszenia opinii”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy przesyłać w dniach od 1 lutego 2021 do 8 marca 2021 roku na adres skrzynki pocztowej: Świeszyno 71 lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Świeszynie.

Formularze zgłoszenia opinii, które wpłyną po godzinie 15.00 dnia 8 marca 2021 roku nie będą brane pod uwagę.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Marta Babińska tel. 690 990 836, e mail: m.babinska@swieszyno.pl

Wójt Gminy Świeszyno