Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Pauli, Leszka i Tamary
środa, 03 czerwiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że od 28 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. odbywają się konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”.

Projekt Programu wraz z wzorem formularza w sprawie wyrażenia opinii w zakresie Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno oraz do pobrania poniżej. 

Wypełnione formularze należy składać w terminie konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Świeszynie, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno lub pocztą elektroniczną      na adres e-mail: promocja@swieszyno.pl z dopiskiem „Uwagi do Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.