Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Filipa, Lody i Marka
poniedziałek, 22 Październik 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Konsultacje

"Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIESZYNO 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018"

Wójt Gminy Świeszyno, informuje że w dniach od 27 października do 9 listopada 2017r. prowadzone są konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Świeszyno:

1. Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2018”

Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy przedstawić w formie papierowej lub elektronicznej. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w terminie do
9 listopada 2017r.

 

9 listopada 2017r. jest ostatnim dniem, w którym wypełniony i podpisany Formularz powinien wpłynąć drogą elektroniczną na maila: promocja@swieszyno.pl lub dostarczony osobiście albo pocztą tradycyjną do Kancelarii Urzędu Gminy Świeszyno na adres:

 

Urząd Gminy Świeszyno

76-021 Świeszyno 71

 

z dopiskiem na kopercie lub w mailu: Uwagi do „Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2018”.