Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Ambrożego, Emila i Gawła
wtorek, 16 Październik 2018

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Informacja o zmianie stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

wodomierz

W związku z podjętą uchwałą nr XLIII/242/2107 r. oraz XLIII/243/2017r. dotyczącą Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Świeszyno na okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Świeszyno, zgodnie z poniższą tabelą:

 • Wysokość cen za dostarczoną wodę za 1 m3

L.p.

Grupa odbiorców

Cena brutto

Dopłata brutto (grupa I,II,III)

 

Cena dla odbiorcy brutto

1.

Gospodarstwa domowe     i odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe (grupa I,II,III)

4,49 zł

0,54 zł

3,95 zł

2.

Pozostali odbiorcy (grupa IV)

4,49 zł

-

4,49 zł

 

 

 • Wysokość stawki opłaty abonamentowej za wodę – okres rozliczeniowy 1 miesiąc

L.p.

Grupa odbiorców

Cena brutto

1.

I

1,97 zł

2.

II

1,23 zł

3.

III

1,49 zł

4.

IV

1,97 zł

 • Wysokość ceny za odprowadzane ścieki za 1 m3

 

L.p.

Grupa odbiorców

Cena brutto

Dopłata brutto (grupa I,II,III)

 

Cena dla odbiorcy brutto

1.

Gospodarstwa domowe     i odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe (grupa I,II,III)

14,50 zł

6,44 zł

8,06 zł

2.

Pozostali odbiorcy (grupa IV)

14,50 zł

-

14,50 zł

 

 • Wysokość stawki opłaty abonamentowej za ścieki – okres rozliczeniowy 1 miesiąc

L.p.

Grupa odbiorców

Cena brutto

1.

I

2,01 zł

2.

II

2,01 zł

3.

III

1,22 zł

4.

IV

2,01 zł