Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Apolinarego, Filipa i Róży
piątek, 23 Sierpień 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Informacja dotycząca punktu kasowego

Wójt Gminy Świeszyno informuje, że Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie z dniem 30 listopada 2018 roku zamyka Punkt Obsługi Klienta w Świeszynie nr 45A. W związku z tym od 1 grudnia 2018 roku wszelkie wypłaty będą odbywały się w Oddziale  Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Koszalinie ul. Zwycięstwa 13/1.

Płatności na rzecz Gminy Świeszyno można dokonywać:

1)    w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 za pomocą karty płatniczej lub przy pomocy aplikacji BLIK;

2)    w Urzędzie Pocztowym, Świeszyno 21;

3)    przelewem na rachunki bankowe Gminy Świeszyno:

 1. 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001- podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne), opłaty (np. opłata skarbowa, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu), dotacje, subwencje, darowizny;
 2. 89 8566 0003 0001 0360 2005 0152 – opłaty za wodę, ścieki, opłaty związane z czynszem dzierżawnym, opłaty za najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, zwroty za media, zapłaty za faktury VAT wystawione przez Gminę Świeszyno;
 3. 35 8566 0003 0001 0360 2005 0154 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)    u inkasentów podatkowych w poszczególnych sołectwach (podatek rolny, leśny i od nieruchomości):

 • sołectwo Świeszyno - Danuta Polechońska,
 • sołectwo Niekłonice- Jolanta Górczyńska,
 • sołectwo Niedalino -Aleksandra Miksza,
 • sołectwo Dunowo - Jadwiga Waśko,
 • sołectwo Mierzym - Stanisław Chromik,
 • sołectwo Zegrze Pomorskie -Waldemar Potoniec,
 • sołectwo Strzekęcino - Leszek Lewkowicz,
 • sołectwo Giezkowo - Teresa Gawrońska,
 • sołectwo Kurozwęcz - Wanda Jędrzejczyk.