Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
sobota, 30 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Informacja dla Rodziców- Grant PPGR

Informacja dla Rodziców, którzy złożyli oświadczenia umożliwiające udział  w „Grancie PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR  w rozwoju cyfrowym”.

W związku z nadal  trwającą weryfikacją wniosku Gminy Świeszyno  złożonego w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju” informuję o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień,
złożonych  przez Państwa oświadczeń, polegających na przedłożeniu świadectwa pracy, umowy o pracę,  legitymacji ubezpieczeniowej lub innego dokumentu wystawionego przez  instytucje organów publicznych potwierdzającego zatrudnienie w PGR rodziców,
dziadków lub pradziadków ucznia wskazanych w oświadczeniu.

W sytuacji pracy i zamieszkania członka rodziny poza Gminą Świeszyno należy przedłożyć  zaświadczenie o zamieszkiwaniu w gminie, w której znajdował się PGR oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa (akty urzędu stanu cywilnego).

Ostateczny termin uzupełnienia dokumentacji został przedłużony do dnia 10 grudnia 2021r.

UWAGA! Powyższa informacja nie dotyczy osób, które już uzupełniły oświadczenia i złożyły wskazane dokumenty.  

 

Jednocześnie informujemy, że brak dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i zamieszkanie na terenie gminy, w której znajdował się PGR,  uniemożliwi pozytywną weryfikację wniosku.

 

Numery telefonów do kontaktu: : 94 3160 120, 94 3419 660, 94 3160 144