Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Emila, Heleny i Wiesława
środa, 22 Maj 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

III sesja Rady Gminy Świeszyno

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 29 listopada  2018 r. w Multimedialnym Centrum Kultury  e-Eureka BP w Świeszynie o godz. 1000     

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady o godz. 1000.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  I sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach Rady w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta z działania w okresie między sesjami.
 7. Informacja Skarbnika Gminy o realizacji budżetu.
 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy.
 9.  Wystąpienia obywatelskie.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał  i podjęcie uchwał:

1)     Nr III/8/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018;

2)     Nr III/9/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2025;

3)     Nr III/10/18 w sprawie emisji obligacji przez Gminę Świeszyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

4)     Nr III/11/18 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia  wkładu własnego do projektu pod nazwą: „Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek!”, Nr wniosku  o dofinansowanie projektu: RPZP.06.06.00-32-K024/18;

5)        Nr III/12/18 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

6)     Nr III/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

7)     Nr III/14/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

8)     Nr III/15/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świeszyno.

 1. Zapytania i interpelacje  radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.                                
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy organizacyjne.
 5. Zamknięcie obrad.