Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Filipa, Lody i Marka
poniedziałek, 22 Październik 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Centrum rekreacyjno-sportowe z dofinansowaniem!

Gmina Świeszyno otrzymała długo wyczekiwane potwierdzenie o przyznanym dofinansowaniu projektu pn. „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Strzekęcinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja projektowa budowy centrum podzielona jest na trzy etapy.

Etap 1 zakłada między innymi wykonanie płyty boiska głównego z trawy naturalnej ułożonej z rolki wraz z wykonaniem systemu nawadniającego i drenażu, budowę trybun przy boisku, montaż boksów dla piłkarzy rezerwowych oraz piłkochwytów, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, przebudowę parkingu oraz budowę ścieżek pieszych, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu.

Etap II składa się z budowy dwóch boisk treningowych o nawierzchni syntetycznej (typu Orlik), montaż pIłkochwytów, budowę oświetlenia oraz ogrodzenia.

Etap III to strefa rekreacyjna. Powstanie między innymi zadaszana scena plenerowa oraz parkiet, ławy i stoły piknikowe, miejsce na ognisko, huśtawki, stojaki na rowery oraz inne elementy małej architektury.

W ramach środków z RPO wykonane zostaną etapy I i II, których koszt zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wynosi 6 181 879,14 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 3 483 625,81 zł.

Na budowę etapu III Gmina Świeszyno także otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Strefa rekreacyjna realizowana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania to 347 762,84 zł, przy dofinansowaniu 221 281,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom do 31 października 2018 roku powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy, który służył będzie mieszkańcom całej gminy. Infrastruktura sportowa stworzy warunki do rozwoju kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także w znacznym stopniu wpłynie na rozwój działalności gminnych klubów sportowych.

Teren rekreacyjny będzie natomiast idealnym miejscem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń i imprez kulturalnych, dzięki którym społeczność naszej gminy będzie miała szansę do integracji oraz nawiązywania nowych więzi czy znajomości.

Mając na uwadze wysoki koszty całego przedsięwzięcia, Gminie udało się połączyć finansowanie z dwóch źródeł zewnętrznych. Ponadto, aby jak najbardziej zminimalizować środki własne, w przyszłym roku złożony zostanie kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie do pozyskania będzie kwota do 2 000 000,00 zł.