Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Antoniego, Kamila i Teodora
niedziela, 17 styczeń 2021

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Budżet Gminy Świeszyno na rok 2021 uchwalony!

obrazek
 
W czwartek 17 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Świeszyno, podczas której Radni w składzie 14-osobowym podjęli jednogłośnie decyzję o uchwaleniu budżetu gminy na przyszły rok.
Mimo trudności związanych z pandemią covid-19, budżet jest ambitny. Dochody planowane są na poziomie 45 089 297,29 zł, natomiast wydatki sięgają kwoty 51 619 820,54 zł, w tym aż 12 981 583,02 to wydatki majątkowe, co stanowi aż 25 % wydatków ogółem. Świadczy to o wysokim proinwestycyjnym kierunku wydatków gminy. Ponadto w budżecie nie zaplanowano żadnego zadłużenia.
 
W przyszłorocznym budżecie znalazły się między innymi takie inwestycje jak:
- Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie (kontynuacja),
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie,
- Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno,
- Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo (kontynuacja),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dunowo (przy bloku nr 32),
- Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie (kontynuacja),
- Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz - etap I.
 
Z uchwalonym już budżetem zapoznać się można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno, w zakładce „Budżet Gminy”.
 
Ponadto podczas czwartkowej sesji podjęta została Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świeszyno. Gmina Świeszyno nie będzie znajdować się już w aglomeracji Koszalin, a posiadając własną aglomerację znacznie wzrosną możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na inwestycje z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.