In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

English (United Kingdom)Polish (Poland)German

Konkurs rozstrzygnięty

Read moreKomisja Konkursowa powołana przez Wójt Gminy Świeszyno przeprowadziła postępowanie konkursowe zgodnie z wytycznymi ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oraz wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Świeszynie. Komisja jednogłośnie wskazała na powyższe stanowisko Panią Elżbietę Krzewiecką – wieloletniego dyrektora tej placówki.

Read more...

 

Zawody wędkarskie OSP

Zapraszamy wszystkie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Koszalińskiego na „V” Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Jednostek OSP Powiatu Koszalińskiego, które odbędą się w dniu 10 sierpnia 2014 r. w miejscowości Strzekęcino na stawie wodnym przy zabytkowym Bursztynowym Pałacu. W zawodach biorą udział trzy osobowe reprezentacje OSP poszczególnych gmin z terenu powiatu koszalińskiego oraz zaproszeni goście - limit ok 40 miejsc na łowisku.

Read more...

 

Warsztaty teatralne z Akademią Wyobraźni

Read moreOd 15 do 20 lipca w Multimedialnym Centrum Kultury e-EUREKA – Bibliotece Publicznej w Świeszynie odbywały się wakacyjne warsztaty teatralne z Akademią Wyobraźni z Wrocławia. Tego rodzaju zajęcia pojawiły się w ofercie instytucji już po raz drugi i mogły zostać zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Read more...

 

Zasobna gmina Świeszyno

Read moreW dwutygodniku samorządu terytorialnego „Wspólnota” ukazał się ranking najzamożniejszych samorządów. Badaniu poddane zostały samorządy wszystkich szczebli: gminy, miasta, powiaty i województwa. Ocenie poddana została zamożność, czyli wielkość dochodów samorządu oraz jej gospodarka finansowa za rok 2013. W tej kategorii Gmina Świeszyno na 1571 gmin wiejskich w Polsce zajmuje 112 miejsce, wykonując skok z miejsca 360, natomiast w województwie jesteśmy na miejscu 16.

Oceniono także wydatki na administrację przypadające na jednego mieszkańca za rok 2012. W tej kategorii Gmina Świeszyno jest na 568 miejscu w kraju i na 8 miejscu w województwie ( na 112 gmin), znajdując się w grupie oszczędnych samorządów.

Read more...

 

Twórcze wakacje w MCK e-Eureka

Read morePierwsza połowa lipca stała pod znakiem zajęć plastycznych dla dzieci zorganizowanych przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Bibliotekę Publiczną. Przez dwa tygodnie młodzi adepci sztuki mieli okazję poznać różne techniki artystyczne prezentowane przez Beatę Walczak. Każdy dzień obejmował inny blok tematyczny i poświęcony był danej technice twórczej. Wśród wielu ciekawych form aktywności było malowanie akwarelą, tworzenie portretów i lampionów, wyklejanie krajobrazów, a nawet origami. Słoneczna pogoda sprawiła, że zajęcia odbywały się nie tylko w sali widowiskowej lecz także w plenerze, gdzie dzieci mogły puścić wodze fantazji i wyczarować na chodniku kredowe malowidła.

Read more...

 

Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2015 r.

Informacja w sprawie określenia wysokości środków funduszu soleckiego na 2015r. przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu soleckiego.

Read more...

 

Jak modernizujemy i unowocześniamy placówki oświatowe Gminy Świeszyno

W każdym roku szkolnym w placówkach oświatowych prowadzone są remonty i modernizacje budynków, boisk sportowych i terenów wokół nich. Sukcesywnie następuje też uzupełnianie pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i wyposażenia. Krótkie podsumowanie działań i zakupów w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia zestawienie, obejmujące wydatki w tym zakresie za okres wrzesień 2013 r. do czerwiec 2014 r.

Read more...

 

Egzamin Zdany na 5

Read more„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Słowa Jana Pawła II przyświecały Pani Beacie Górskiej w czasie ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 9 lipca 2014 roku w Urzędzie Gminy Świeszyno przeprowadzone zostało postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Beaty Górskiej - nauczycielki religii i przyrody Szkoły Podstawowej w Dunowie.

Read more...

 

Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 edukację szkolną zakończyło 281 uczniów w szkołach podstawowych i 121 w gimnazjum. Wychowanie przedszkolne zrealizowało 50 dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie i 91 dzieci 5 i 6 letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Praca dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli znalazła odzwierciedlenie w wyniku sprawdzianu po klasie 6 na najwyższym poziomie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych. Średni wynik punktowy w roku 2014 wynosi 23,26, odpowiednio w latach 2013 – 21,47 i w roku 2012 – 22,05. Wiele sukcesów osiągnęli uczniowie w konkursach wiedzy i artystycznych oraz w rozgrywkach sprawnościowych i sportowych. Sukcesy uzyskane na najwyższym poziomie to:

Read more...

 

Coś się kończy coś się zaczyna...

Read moreKarierę zawodową zakończyła w bieżącym roku szkolnym Pani Urszula Mróz, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie. We wrześniu rozpocznie nowy etap swojego życia, czyli emeryturę i realizację prywatnych planów. W czasie uroczystego pożegnania Wójt Gminy Świeszyno – Pan Ryszard Osiowy wręczył Pani Mróz nagrodę, którą przyznał za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, osiąganie z uczniami wysokich lokat w zawodach i rozgrywkach sportowych, podejmowanie działań służących rozwojowi szkoły, aktywny udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych, rozsławianie dobrego imienia placówki i Gminy Świeszyno.

Read more...

 

Ćwiczenia ewakuacyjne w urzędzie gminy

Read morePoniedziałek godzina 900 na korytarzu Urzędu Gminy przytomność traci kobieta, chwilę później druga. Na podłodze korytarza widać rozsypaną sproszkowaną substancję, czuć drażniący, duszący odór. Pracownicy Urzędu przystępują do (…). Prawda ? Brzmi poważnie ?!

To scenariusz realizowanych ćwiczeń ewakuacyjnych, które odbyły się w poniedziałek 07-07-2014 na terenie Urzędu Gminy Świeszyno.

Read more...

 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świeszyno
Baza aktów prawnych

 

 

 

Głos Świeszyna

 

Karta Dużej Rodziny

 

Nasza Galeria

 

Sonda
Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?
 

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego